ÚVODNÍ STRANA


Profil kanceláře

Vítejte v notářské kanceláři Mgr. Ing. Daniely Paparegove, notářky se sídlem v Teplicich

Naše notářská kancelář Vám poskytne komplexní služby v oblasti výkonu notářské činnosti, ať už jde o sepisování notářských zápisů či o úkony notáře jako soudního komisaře související s projednáváním pozůstalosti. 
Notářka Mgr. Ing. Daniela Paparegova je Okresním soudem v Teplicich pověřena jako soudní komisař k provádění veškerých úkonů v řízení o pozůstalosti dle platného rozvrhu práce tohoto soudu.
Naše notářská kancelář je rovněž kontaktním místem veřejné správy, tzv. střediska Czech Point a provádí tak mimo jiné veškeré výpisy z informačních systémů veřejné správy, kterými jsou například výpisy z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí či rejstříku trestů. 

Prioritou naší notářské kanceláře je sepisování všech druhů notářských zápisů v plném rozsahu v souladu s novou právní úpravou a vyřizování dědických spisů v co možná nejkratším termínu.